Sản phẩm và Dịch vụ
Quan hệ cổ đông
Thông báo cổ đông
Điều lệ Công ty
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Đảng - Đoàn thể
Sơ đồ tổ chức
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Tuyển dụng
Công trình tiêu biểu
Thi công đường qua SVĐ Quốc Gia
Thi công đường Phạm Hùng
Các tiện ích

Giá vàng

Tỷ giá

Số người trực tuyến : 2
Số lượt truy cập : 206195
 

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012

 

 

Ngày 25/4/2013, Đại hội Cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP CTGT 2 Hà Nội đã được tổ chức tại trụ sở Công ty số 125 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân Trung  – Thanh Xuân  - Hà Nội. Đại hội đã thông qua các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, công tác đầu tư, cổ tức năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch, SXKD năm 2013.

Sau đây là bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012:

  [ Gửi cho bạn ]   [ Bản in ]
Nội dung mới hơn
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (05/ 05/ 2016)
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 (09/ 01/ 2016)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phần thưởng và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm (09/ 01/ 2016)
Thư mời họp đại hội cổ đông bất thường năm 2016 (04/ 01/ 2016)
THÔNG BÁO HUỶ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (04/ 01/ 2016)
Nội dung khác
Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (24/ 04/ 2013)
Thông báo - Quyết định tạm ứng tiền tổ chức đợt 1 năm 2013 (11/ 04/ 2013)
Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (11/ 04/ 2013)
Thông báo của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 (03/ 07/ 2012)
Quyết định v/v thanh toán tiền cổ tức năm 2011 cho các cổ đông Cty CP Công trình Giao thông 2 HN (02/ 07/ 2012)
Xem tiếp >>
[ Đầu trang ]